Umění namísto černého uhlí

Přináším fotoreportáž z poplenérové vystavy, jejímž cílem bylo zachytit proměnu průmyslového srdce města Katowice na umělecké centrum. Na výstavě byly exponované i práce mé přítelkyně Jolanty Kubica. Citace: "Tato místa  změnily svůj historický význam. Průmyslová struktura odchází do minulosti. V pozůstavších průmyslových budovách jsou teď památky technologií přizpůsobené pro nové účely. Důl byl přetvořen v kulturní instituci. Tato proměna starého řádu vzbudila nostalgii, místo vyjímečného charakteru. Na místě bývalého dolu nacházíme bohatství starých i nových hodnot, vytvořili jsme možnost jejich zachycení.Proběhlo několik plenérů s důrazem na zachycení proměny tohoto místa. Účastníky byli profesionální fotografové, amatéři i studenti fotografování. Díky výsledným pracem na různých úrovních a estetiky, vznikl zajímavý, různorodý pohled. Z 295 účastníků ve všech edicích se 195 rozhodlo předat více než 320 děl organizátorům jako plod tohoto společného dlouhodobého zkoumání místa, kde se duch Muzea 90-letého putování usadil, doufejme, že trvale, a ve svém novém sídle obklopen památkami technologií, strážci z minulosti svědčící o minulé éře a lidech, kteří ji vytvořili. Výstava je shrnutím celého projektu." Danuta Kowalik-Dura. zdroj: Slezské muzeum Katowice


Tento článek byl publikován .

-->